پارسی / ENGLISH


Home About Us Products/Drilling Services Technical Support/Customer Service News Management Team Contact Us
Contact Us
 

   Head Office:

   Tel: +98 21 88 101 101 & 2  , +98 21 88193238

   Fax: +98 21 88 19 35 11

   Email: Narbon@Narbon-co.com

   Address: Unit 408 ,Gol Building ,Gol Dd End, 

   Vali-e-Asr St.,Tehran,Iran.

   Postal Code: 15119-43977

   Australia Representatives :

   1- Victoria – Melbourne : Mr. Michael Hamidi

   Tel : 

   Fax :

   E-Mail :

   Address :

   2 – Queensland – Brisbane :

   Tel :

   Fax :

   E-Mail :

   Address :

   China Representative :

   Tel :

   Fax :

   E-Mail :

   Address :
 


© Copyright 2017 Narbon CompanyDesigned by HighTecDev